CAT BASIC

Funckcije prikaza sati, minuta i sekunda oduvijek su bile osnovne funkcije svakog sata. Postoji više ljudi koji jednostavno ne traže, ni ne žele više. Predstavljamo vam satove sa dodirom CAT dizajna koii pružaju baš to.