Franklin Covey

Franklin Covey Products LLC globalna je trgovina licenciranih korisničkih paketa organizacijskih materijala i usluga. Svojim proizvodima pomažu individulanim osoba i kompanijama u ostvarenju veće produktivnosti, efikastnosti i uspijeha. Ova izvrsna suradnja između Cross-a i Franklin Covey-a rezultirala je proizvodnjom široke linije pisaćeg pribora koji će vam pomoći u svakodnevnom poslovanju.