Adventure

Ništa na svijetu nije nepokretno, sve oko nas je u konstantnom pokretu: Zemlja, atomi, ljudi i vrijeme...ali među nama postoje i oni čiji je pokret još intenzivniji. Pustolovi. Oni koji neumorno traže nova uzbuđenja, nove pothvate i izazove. Vjerujući da u svakom čovijeku postoji ta strana pustolova, Alpina stvara ovu nenadmašnu kolekciju, za svakog dovoljno odvažnoga da živi svoj san, a ne samo gleda kako on prolazi pokraj njega.